Chart update
Nieuwsbrief oktober 2012 (download PDF )
….Waar mens en maatschappij elkaar ontmoeten….