Outplacement
Dit is een tijdgebonden begeleidingstraject waarbij maatwerk en persoonlijke adviezen voor de kandidaat een uitgangspunt zijn. De begeleiding en training zijn gericht op eigen inzicht en het vinden van een nieuwe -passende- werkkring. Alle voor u relevante aspecten, w.o.: initiatief, daadkracht en visie komen aan de orde.

Job Marketing Plan
Het Job Marketing Plan is een maatwerk begeleiding, waarin een aantal zaken aan de orde komen, die een kandidaat weer voldoende handvatten moet geven om zelf weer snel een passende werkkring te vinden. Dit met beperkte ondersteuning door middel van onze Job-Search. De duur van het traject: ca. 32 uur.

Coaching
Maatwerk begeleiding in onderling overleg te bespreken doelstelling en uren.

Loopbaanadvies
Het doel van dit traject is het maken van een inventarisatie van mogelijkheden, capaciteiten en behoeften van een kandidaat. Een begeleidingsproces waarbij rekening wordt gehouden met o.a. leeftijd, opleiding, werkervaring, vaardigheden, motivatie, alsmede de huidige marktsituatie. Het traject wordt afgerond met een schriftelijke rapportage en follow-up na drie maanden. De duur van het traject ca. 15 uur.

Sollicitatie & Presentatie trainingen
Deze begeleiding is bedoeld voor hen die zich onzeker voelen bij het solliciteren en/ of moeite hebben om zichzelf goed te presenteren. Maar ook voor hen die hiermee een aantal jaren geen ervaring hebben opgedaan, is dit een ondersteuning op basis van dagdelen. De begeleiding bestaat uit een theoretisch – en een praktisch deel van totaal ca. 3 dagdelen.

Interim personeelszaken en mobiliteitsdiensten

….Waar mens en maatschappij elkaar ontmoeten….