In een tijd van economische recessie, reorganisaties en fusies bestaat er een toenemende behoefte bij organisaties om dilemma’s op te lossen tussen:

Enerzijds: de eisen van een kostenbewuster wordend management

en anderzijds

het vinden van een sociaal aanvaardbare en betaalbare oplossing voor haar werknemer(s) die zijn of haar functie al dan niet gedwongen gaat verliezen.

Arte-Consult kan in deze situaties een betrouwbare partner voor u zijn om u te ondersteunen in dit proces en om taken uit handen te nemen.

 

 

 

…. Waar mens en maatschappij elkaar ontmoeten….